Forbrugerrådet Tænk

Privat organisation oprettet 1947.
Forbrugerkommissionens betænkning IV : forbrugeroplysning, forbrugerpolitik, lov om forbrugerspørgsmål, 1977. ; betænkning 816)
Forbrugerrådet blev oprettet i 1947 af en række af de største kvindeorganisationer og oplysningsforbund. Baggrunden for rådets oprettelse var ønsket om at skabe et forum til varetagelse af forbrugersynspunkter under den da rådende vareknaphed og kvalitetsmæssige vareforringelse. Efterhånden som forsyningssituationen gradvis er bedret og knapheden erstattet af rigelighed, er der sket en omlægning af Forbrugerrådets arbejdsopgaver. Rådet kan herefter betragtes som en interessepolitisk organisation, hvis hovedformål er at varetage forbrugernes interesser over for erhvervslivet og det øvrige samfund. Som et led i Forbrugerrådets oplysningsvirksomhed startede rådet i 1964 udgivelsen af forbrugerbladet "Tænk".
Medlemmer af Forbrugerrådet var i starten en række kvindeorganisationer - herunder husholdningsforeninger - og oplysningsorganisationer. Senere har andre organisationer tilsluttet sig rådet, som derved har fået et bredere grundlag og nu omfatter i alt 23 organisationer. Blandt disse kan nævnes samtlige de 11 organisationer m.v., som indstiller medlemmer til Statens Husholdningsråd, samt Landsorganisationen i Danmark LO, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Studerendes Fællesråd, Akademikernes Centralorganisation, Folkepensionistforeningernes og Invalideorganisationernes Kontaktudvalg, Lejernes Landsorganisation, Teknisk Landsforbund, Fællesrådet for danske Tjenestemænds- og Funktionærorganisationer og Danmarks Lærerforening.
Se også: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ; Monopoltilsynet.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page