Statens Husholdningsråd

Historisk råd oprettet 1935 under: Indenrigsministeriet.
Fra 1988 under: Forbrugerstyrelsen.
Nedlagt 2000 ved danneslen af Forbrugerinformationen.
I december måned 1932 nedsatte indenrigsministeriet et husholdningsudvalg med repræsentanter for Sundhedsstyrelsen, De samvirkende danske Landboforeninger, De samvirkende danske Husmandsforeninger, De samvirkende danske Husholdningsforeninger, De danske Husmoderforeninger og Arbejdernes Oplysningsforbund, hvis opgave det skulle være dels at undersøge mulighederne for et organiseret samarbejde mellem de allerede bestående institutioner, som arbejdede på dette område, dels at overveje, hvorledes spørgsmålet om de for husholdningssagens videre udvikling nødvendige laboratorieundersøgelser bedst ville kunne løses, samt endelig at fremkomme med forslag om på hvilken måde man fremtidig ville kunne organisere arbejdet til fremme af den såvel i økonomisk som ernæringsmæssig henseende mest rationelle husførelse.
Se også: Danske Husmødres Forbrugerråd ; Ernærings- og Husholdningsnævnet : Ernæringsrådet ; forbrug ; økonomi.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Betænkning vedrørende Statens Husholdningsråds fremtidige virksomhed og organisation : afgivet af det af Indenrigsministeriet den 26. september 1957 nedsatte udvalg, 1959. ;Betænkning, 213)
Bilag 8. Fortegnelse over forsøgs- og undersøgelsesarbejder udført og publiceret af statens husholdningsråd 1935-58
Bilag 9. Udsendelse af pjecer 1936-1/4-1958
Se også opslag i Dansk Husmoderleksikon 1952 bind 2 s. 396-397.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page