fortification

Latin: En kostbar militær befæstning, fort, fæstningsværk, krigsbygning, militær base.
...Efftersom till dend begyndte høynødwendige fortification at forferdige endnu meere penge behøffuis...
Kjøbenhavns Diplomatarium, 16 Juli 1667.
Det haver samme Beskaffenhed med Fortification og Bygnings-Konster, hvilke ingen Konster blive meere, naar Fiendtlighed, Hofmod og Forfængelighed tage Afskeed... Ludvig Holberg: Værker Bd. 11, side 45,

Litteratur

Fibiger, J.A.: Begyndelsesgrunde til den permanente fortification. Lærebog for de kgl. landcadetter og artilleriecadetter. 1817.
Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page