generalkirkeinspektionskollegiet

Eller kirkekollegiet. Oprettet i 1737 og bestod af gejstelige, biskopper og teologiske professorer 'som kongen havde tillid til'.
Ophævet 1791.
Formålet med kollegiet var at styrke kongens magt på det kirkepolitiske område.
Kirkekollegiets administrationsområde fastlagdes ved instruks af 15.11.1737. Det fik til opgave at føre tilsyn med lærerne og undervisningen i skolerne, kirkerne og ved universitetet og skulle der ud over føre 'Opsigt med alle Theologiske og Religionen eller Kirkens Indrettelse og Tilstand anrørende Skrifters Censur', specielt pieteske. I 1791 ophævedes kollegiet, og hovedparten af dets administrationsområde blev overtaget af Danske Kancelli. Arkiv: Rigsarkivet.
Se også: Københavns Universitet ; Missionskollegiet.

Litteratur

Bentzen, Ingrid: En advarsel til københavns bogtrykkere. I: Fund og Forskning, Bind 21 (1974)
- http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=101220
Helweg, Ludvig: Den Danske Kirkes Historie efter Reformationen bd. 2 s. 80-96.
Omorganiseringen af den teologiske censur : Generalkirkeinspektionskollegiets censurvirksomhed 1737- 1747. / : Jesper Jakobsen. I: Historisk tidsskrift, 2011 s. 1-36 .


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page