Schwantje, Magnus: Das Recht zur Gewaltanwerdung. Verlag Neues Vaterland, 1922. Tysk pjece analyse om retten til magtanvendelse som overlevede nazismens bogbrændinger.

magt

Evne eller vilje til at gennemføre eller afstå fra at gennemføre sin vilje som regent, (magthaver) myndighed eller stat. Politisk magt beror på en række forskellige sociale og institutionelle faktorer, der kan identificeres som magtkilder.
Magtkilderne er styrets legitimitet og autoritet, menneskelige og materielle ressourcer, kundskaber og evner hos såvel lederen og dennes medhjælpere, psykologiske og ideologiske faktorer, samt forskellige tvangs­foranstaltninger og sanktioner, hvor vold bare er en, med henblik på at straffe og afskrække. Magtkilder er afhængig af medarbejdere og befolkningens samarbejde, tillid, lydighed og underkastelse.
Dette afhænighedsforhold, at al politisk magt er afhængig af undersåtternes aktive eller passive samarbejde, er nøglen til forståelse af strukturer inden for alle former for politisk, militær og økonomisk magt og deres alternativer som civil ulydighed, direkte aktion og ikkevold.
Magt i international politik begrænses af folkeretten og menneskerettigheder.
Se også: Almagt ; atommagt ; autoritet ; autoritetsmekanismer ; autoritetstro ; befalingsmagt ; bureukrati ; bushdoktrinen ; diktatur ; dominans ; dynasti ; enevælde ; etik ; filosofi ; flower power ; hegemoni ; hieraki ; herredømme ; husbondret ; idehistorie ; imperialisme ; kirkemagt ; kleptokrat ; kynisme ; Magtudredningen ; Niccolo Machiavelli ; magtanvendelse ; magtarrogance ; magtbalance ; magtbegær ; magtbrynde ; magtdelingslære ; magtmisbrug ; ordensmagt ; overtro ; patriakat ; psykologi ; Rules of Engagement ; politologi ; sociologi ; voldsmagt ; whistleblowers ; økonomi.

Litteratur

Dragsdahl, Jørgen: Gensyn med Magtens Arrogance. I: Information, 10/31/2003.
Gray, John: Magt og forfængelighed. I: Information, 05/24/2005.
Leder: Magtens arrogance. I: Information, 03/08/2003.
Heurlin, Bertel: Riget, magten og militæret. 2003.
Magt og normer i international politik : Statsdannelser, grænser og humanitær intervention / SNU, 1994. - ISBN 87-601-4380-0
Maktens strategier / Iver B. Neumann (red.) - ISBN 82-530-2241-7
Politiets magtanvendelse skal undersøges efter en mand er død under en tvangsudsendelse. / : Ulrik Dahlin. I: Information, 25. november 2017.
Statens idéhistorie: magt, vold og politik / : Mikkel Thorup. Aarhus Universitetsforlag, 2015.
Vaerting, Mathilde: Die Macht der Massen in der Erziehung : Machtsoziologische Entwicklungsgesetze der Pädagogik.
- Berlin : Dr. M. Pfeiffer : 1929. - 300 s.
Weber, Max: Politik som profession. I: Perspektiv, 1964:1 s. 7-16.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page