Geologisk Nordamerika
Geografi ; natur ; demografi ; historie ; krige : kultur ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education , Economics and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Grønland: Klima og klimaforandringer:

Klima i international lov / Climate in international law: Denmark: United Nations Framework Convention on Climate Change: Submitted National Communication.
Danish Meteorological Institute: Greenland - DMI Historical Climate Data Collection 1784-2013-with Danish Abstracts. / : John Cappelen (ed). - Copenhagen : DMI, 2014; Technical Report 14-04)
- http://www.dmi.dk/fileadmin/Rapporter/TR/tr14-04
Abstract:This report contains the available DMI historical data collection 1784-2013 for Greenland, includ-ing obervations (atmospheric pressure) and long daily, monthly and annual series of station based data.
/ Resumé: Denne rapport indeholder tilgængelige historiske DMI datasamlinger 1784-2013 for Grønland. Det drejer sig om observationer af lufttryk samt lange daglige, månedlige og årlige stationsdataserier.
Forty-six years of Greenland Ice Sheet mass balance from 1972 to 2018. / : Mouginot et al. Proceedings of the National Academy of Sciences, April 2019.
We reconstruct the mass balance of the Greenland Ice Sheet for the past 46 years by comparing glacier ice discharge into the ocean with interior accumulation of snowfall from regional atmospheric climate models over 260 drainage basins. The mass balance started to deviate from its natural range of variability in the 1980s. The mass loss has increased sixfold since the 1980s. Greenland has raised sea level by 13.7 mm since 1972, half during the last 8 years.
Se også: Nordamerikansk klima.

Litteratur

Indlandsis. Klima, Kold Krig og Iskerner : En historie om baggrunden for dansk iskerneforskning og den første internationale dybdeboring i Grønland. / Maiken Lolck Henry Nielsen. Speciale ved Afdeling for Videnskabshistorie, Steno Instituttet, Aarhus Universitet, sept. 2004.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page