hoveri

Bøndernes pligtarbejde for kongen, godsejerne og militæret før og under stavnsbåndet.
Hoveri kendes fra landskabslovene og blev i den senere middelalder almindelig på grund af pligtarbejde for kongen og kirken. Hoveri kendes i hele Europa. Hoveri afløses af almindelige skatter.
Se også: Fæste ; fæstebønder ; gangdage ; inne ; kirkehoveri ; kronetjenere ; landgilde ; slaveri ; træl ; trælpenge ; spanddage ; spindepenge ; vorneedskabet ; værnepligt ; ægt ; ægtdage (køredage).

Litteratur

Jørgensen, Poul Johs.: Dansk retshistorie, 1969 specielt s. 463-484.
Landgilde og udsæd på Sjælland i de store mageskifters tidsalder : retrospektive studier i landbo- og bebyggelseshistorie. / : Svend Gissel. Landbohistorisk Selskab, 1968. ; Landbohistoriske skrifter, 3) Reinhard, Joakim: Det attende Aarhundredes Bondeemacipation i Frankrig og Tyskland. I: Historisk Arkiv, 1884 s. 1 ff.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page