slaveri

Trældom; trælleri, hoveri, stavnsbinding, værnepligt: Billig arbejdskraft.
Kendes fra oldtiden. Krige om slaver. Modstand mod slaveri kom første og fremmest fra kristne sekter som kvækerne. Slavestaterne i USA. Guldkysten og De dansk-vestindiske øer. Første slaveopstand i USA i 1663. Anthony Benezet. Elisabeth Fry. Første møde mod slaveri i USA i 1794. Moses Gottlieb. Den amerikanske borgerkrig førte til formel afskaffelse af slaveri. London-konventionerne mod slavehandel 1841, 1862 og 1890. Anvendelse af krigsfanger som slaver i koncentrationslejre. Handel med kvinder i mellemkrigsårene og senere; kaldet hvid slavehandel eller trafficking. Folkeforbundets konvention mod slavehandel 1927. Tvangsarbejde før og under anden verdenskrig. FN's konvention mod slavehandel 1956 og Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965)Ifølge hvilken slaveri defineres som:
a) Gældstrældom, d.v.s. den stilling eller de vilkår, der indtræder som følge af en skyldners tilsagn om at stille sin eller en af ham afhængig persons arbejdsydelse som sikkerhed for gæld, forudsat at værdien af ydelserne, rimeligt ansat, ikke anvendes til afvikling af gælden, eller at ydelsernes varighed og karakter ikke er begrænset eller nærmere bestemt;
b) Stavnsbundet hoveri, det vil sige de vilkår hvorunder og den stilling hvori en fæster befinder sig, som ved lov, sædvane eller overens-komst er forpligtet til at bo og arbejde på jord tilhørende en anden person og til at yde denne anden person visse bestemte tjenesteydelser, lønnede eller ulønnede, uden adgang til at ændre sin stilling;
c) Enhver ordning eller sædvane, hvorefter
I) en kvinde, uden ret til vægring, bortloves eller gives som hustru mod en godtgørelse i penge eller naturalier til hendes forældre, værge, familie eller nogen anden person eller persongruppe; eller
II) en kvindes ægtefælle eller dennes familie eller stamme har ret til at overdrage hende til en anden person mod godtgørelse eller på anden måde; eller
III) en kvinde ved sin ægtefælles død falder i arv til en anden person;
d) Enhver ordning eller sædvane, hvorefter et barn eller ungt menneske under 18 år mod eller uden betaling overgives en anden, enten af sine forældre eller en af dem eller af sin værge, med henblik på udnyttelse af barnet, respektive det unge menneske, eller dets arbejdskraft.
Se også: Aktivering ; barbari ; C. Krøyer ; Bartolomé de las Casas ; Christiani & Nielsen ; deportation ; F. L. Schmidt ; Forsorgsloven af 1933 ; Forsørgelses- og Tvangsarbejdsanstalter i Danmark ; frihedsbrev ; imperialisme ; Jens Sørensen ; koloni ; landbrugspolitik ; Oxford Research Group ; pensum ; revselsesret ; robot ; Stokhuskommissioner ; Terre des Hommes ; Thorning-Christensen ; tvangsaktivering ; vani-brude ; Viladsen ; Wright, Thomsen & Kjær ; ægt.

Litteratur

Kvindehandel: Et kommenteret litteraturstudium. / : adjunkt, ph.d., Trine Baumbach, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, udateret. -72 s.
- http://www.justitsministeriet.dk/
Bible defence of slavery : or, The origin, history, and fortunes of the Negro race, as deduced from history, both sacred and profane, their natural relations-moral, mental, and physical-to the other races of mankind, compared and illustrated--their future destiny predicted, etc. / : Josiah Priest - Louisville, Ky. : printed and published by J. F. Brennan for W. A. Bush, 1851.
https://archive.org/details/bibledefenceofsl00inprie/mode/2up
Boch, Silke: Dansk erhvervsliv tjente på slaver. I: Politiken, 04/18/2005.
Chambon, M.: Traité général du commerce de l'Amérique : Contenant l'histoire des découvertes des Européens dans cette partie du monde, son étendue, ses productions. La description & le commerce des côtes de Guinée, de Malaguete, d'Ivoire, d'Or, de la Barre de Juda, des royaumes d'Andra, Benin, Loanga, Congo, Angola, la Caffrerie, Cap de Bonne-Esperance, &c. Les moeurs des negres & des esclaves, l'état des marchandises propres à ce commerce; les précautions à prendre dans l'achat des esclaves, avec les moyens de les conduire en santé en Amérique. Un traité sur le commerce des grains du royaume & de l'etranger. Et tous les edits, déclarations, lettres patentes & réglemens conernant les differentes branches de commerce. Ouvrage utile aux négocians, jurisconsultes, gens d'affaire, & autres. Orné de figures et cartes geographiques. - Amsterdam : Chez Marc-Michel Rey, libraire. Et se trouve a Marseille, chez Jean Mossy, imprimeur & libraire, au coin du Parc, 1783. - v. 1: [8], 615, [1] s., [14] leaves of plates (6 folded); v. 2: [8], 618, [2] s., [8] leaves of plates (3 folded)
Originally printed under title: Le commerce de l'Amérique par Marseille, Avignon, 1764 and also printed as Le guide de commerce de l'Amérique, principalement par le port de Marseille, Avignon and Marseille, 1777.
Includes a description of all commodities including cotton, sugar, indigo, ginger, cocoa, tobacco, coffee and slaves from all parts of the West Indies, and parts of Africa, the Antilles, Haiti, Western Africa, Canada, Louisiana, and French Guinea.
Provenance of the John Carter Brown Library copy 1: Ex Libris Lud. Amet natu majoris: bookplates on front pastedowns
John Carter Brown Library copy 2, v. 2 bound as 1st item of 2 with copy 2 of: La richesse de l'Angleterre, contenant les causes de la naissance & des progrès de l'industrie, du commerce & de la marine de la Grande-Bretagne, les causes de leur décadence, & l'état de ses forces actuelles & de ses ressources / by Jacques Accarias de Sérionne, Vienna, 1771.
- http://www.archive.org/details/traitgnral00cham , og
- http://www.archive.org/details/traitgnral01cham
The "De-mounting Louis Agassiz" committee
'In their letter dated end of July 2010, the three communities who share the Agassizhorn summit (Grindelwald BE, Guttannen BE, Fieschertal VS) have rejected the petition to have the Swiss Alpine peak of 3953 metres above sea level renamed. 2500 men and women from all over the world had voiced that demand because in the 19th century Agassiz was one of the champions of the so-called "scientific" racism and a pioneering thinker of apartheid, who had commissioned the photo of Renty, a slave from the Congo, to be taken, in order to prove the "inferiority of the black race". The "De-mounting Louis Agassiz" committee, who had demanded the renaming since May 2007, is sadly disappointed by this decision and particularly deplores that even the submitted compromise of giving the name of "Rentyhorn" to an unknown peak in the vicinity of Agassizhorn has not met with the approval of the Oberland communal authorities.'
- http://www.rentyhorn.ch/
Racisme sat på spidsen: En omstridt samling billeder af sorte slaver har afsløret Harvard University's store ikon som racist og sendt internationale bandbuller mod USA's akademiske højborg. / : Alex Frank Larsen. Lagt på information.dk 31. juli 2012. Bragt i den trykte udgave 1. august 2012 på side 10 i 1. sektion.
Louis Agassiz exhibit divides Harvard, Swiss group. Boston Globe, 07/27/2012.
Due, Henning: Tvungen aktivering gør ledige endnu mere syge : Syge ledige presses i aktivering, som forværrer deres sygdom. Fagfolk skyder skylden på den lov, der belønner kommunerne for at aktivere sygedagpengemodtagere. I: Information, 07/18/2011.
Døde slaver [i Brasilien] endte i sjusket massegrav. / Angelika Franz. I: Politiken, 03/11/2012.
Handbook of Texas Online, s.v. "SLAVERY,"
http://www.tsha.utexas.edu/handbook/online/articles/SS/yps1.html (accessed June 29, 2005).
Jørgensen, Mette: Børneslaverne fik Toms Gruppen op af stolen. I: Information, 07/19/2004.
Kvinde og slave. / : Niels Skyum-Nielsen. Munksgaard, 1971.
Migrant workers In Israel - A Contemporary Form of Slavery : Report from a joint mission to Israel investigating the situation of migrant workers. / : Michael Ellman & Smain Laacher. A joint publication by: the International Federation for Human Rights (FIDH) and the Euro-Mediterranean Human Rights Network, 2015.
- https://www.fidh.org/IMG/pdf/il1806a.pdf
'The migrant workers are mainly from the Philippines, Thailand, China and other Asian countries, Romania and other Eastern European countries, and a number of African and Latin American countries.'
Nordkoreanske tvangsarbejdere blev hyret til at bygge forsvarets nye krigsskib.
/ : Lasse Skou Andersen, Sebastian Abrahamsen. I: Information, 25. september 2017.
Inspektionsskibet Lauge Koch.
Olufs, Harck: Harck Olufs, Fød paa Øen Amrom udi Riber-Stift i Jydland, Besynderlige AVAN­TURES, som have tildraget sig med ham Især til Constantine og paa andre Steder i Africa, For deres Merkværdigheds skyld i Trykken udgivne / Harck Olufs aus der Insul Amron im Stifte Ripen in Jüt­land, gebür­tig, sonderbare Avanturen, so sich mit ihm insonderheit zu Constanti­ne und an an­dern Orten in Africa zugetragen. Ihrer Merkwürdigkeit wegen in Dänischer Sprache zum Drucke befördert, itzo aber ins Deutsche übersetzet, 1747.
Phillips, Ulrich Bonnell: American Negro Slavery : a survey of the supply, employment and control of Negro labor as determined by the plantation régime (1929).
- http://www.archive.org/details/americannegrosla00phil
Studsholm, Jesper: Slave vinder retssag mod sit land [Niger]. I: Politiken, 10/28/2008.
Teologi og negerslaveri : om Erik Pontoppidans fortale til L. F. Rømer: Tilforladelig efterretning om kysten Guinea, 1760. / : Svend E. Green-Pedersen. I: Festskrift til Povl Bagge på halvfjerdsårsdagen 30. november 1972. Den Danske Historiske Forening, 1972 s. 71-87.
Tolstoy, Leo: The slavery of our times. 1900.
Usher, Graham: Tre søstre trodser stammens lov. I: Information, 12/20/2005.

A Servile War in the East [The Zanj Slave Uprising in 9th Century Mesopotamia]. / : Theodor Noldeke.
- https://archive.org/details/AServileWarInTheEasttheZanjSlaveUprisingIn9thCenturyMesopotamia
'This study appeared as chapter 5 in Sketches from Eastern History, a book of articles by the great philologist Theodor Noldeke (1836-1930), translated into English by John S. Black (London, 1892). Chapter 5, "A Servile War in the East" pp. 146-175 is a well-documented and very readable account of the most dangerous slave rebellion under the Arab Abbasid dynasty. The uprising is known as the rebellion of the Zanj/Zenj/Zinj after its most important component, East African slaves from the area known as Zanj (whence Zanzibar). The movement incorporated slaves and the poor of many peoples and ethnicities, though the black East African element seems to have predominated and held commanding positions in the group's military. The uprising lasted for 14 years from 869 to 883, and though suppressed brutally by the Arabs, its ideology did not die out.'

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page