Hjælpekommitéen for Nazismens Ofre

Tværpolitisk flygtninge- og hjælpeorganisation oprettet i foråret 1933 i tæt samarbejde med Fællesudvalget til Fremme af Freds- og Folkeforbundsarbejdet i Danmark. Blandt hjælpekommiteens medlemmer kan nævnes: Martin Andersen Nexø, Henni Forchhammer, Christian Erichsen, overretssagfører M. Wreschner, forstander Johan Børup, professor Victor Kuhr, Dr. phil. Dietlef Nielsen, Ellen Hørup, professor Jørgen Jørgensen, redaktør S. Rindung, skoleinspektør Margrethe Nielsen og maleren Janis Nielsen.

Litteratur

Hjælpen til Nazismens Ofre. I: Fred og Frihed, 1933:8 s. 8


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page