Henriette [Henni] Forchhammer. Kilde: Statsbiblioteket, Kvindehistorisk Samling, 2005

Forchhammer, Henriette [Henni] Sophie

F. 1863 D. 1955
Henni Forchhammer var lærer, sprogunderviser, kvindesagsforkæmper og pacifist. Søster til Oluf Forchhammer.
Interessen for sociale, kvindepolitiske og fredspolitiske spørgsmål kom på en kongres i Stockholm i 1895.
Medlem af Dansk Kvindesamfund 1892, Danske Kvinders Nationalråd og the International Council of Women.
Argumenterer i 1907 for voldgift under den anden Haag-konference.
Med i kvindetoget til Amalienborg og efterfølgende den første kvindelige taler i rigsdagen.
Henni Forchhammer var en af de danske delegerede på Ford-fredskonferencen i Stockholm.
Medlem af De danske Armeniervenner. Besøger Karen Jeppe i Syrien i 1926.
Tidlig medlem af Danske Kvinders Fredskæde. Senere medlem af Dansk Fredsforening og Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed som hun repræsenterede i Fællesudvalget til Fremme af Freds- og Folkeforbundsarbejdet i Danmark. Dansk represæntant i Folkeforbundet fra 1920. Deltager i åbningen af Folkeforbundets afrustningekonference i februar 1932.
Medlem af den danske Nationalkomite til bekæmpelse af Handel med Kvinder og Børn, Hjælpekommitéen for Nazismens Ofre 1933.
Underskriver protestadresse til regering og rigsdag mod 'Straffelove med tilbagevirkende Kraft' 1948.
Henni Forchhammer udnævnes til æresmedlem af the International Council of Women 1933.
Henni Forchhammers Rejselegat er opkaldt efter hende. Arkiv: Rigsarkivet.

Litteratur

Rimmen Nielsen, Hanne: I Folkeforbundets tjeneste - Henni Forchhammers rejsebreve fra Genève 1920-38. I: Handlingens kvinder / red. Karen Hjorth ; Anette Warring. Roskilde Universitetsforlag, 2001 s. 165-217.

Udvalgte artikler af Henni Forchhammer

Forchhammer, Henni: Den 8. Folkeforbundsforsamling: Fred og Frihed, nr. 9 s. 1-2. 1927.
Afrustningskonferencen og Børnene : Fred og Frihed, nr. 6 s. 3. 1932.
Anmeldelse : Schou, P.: Nationernes Samfund : Fred og Frihed, nr. 6 s. 50. 1934.
Anmeldelse : Wolker, Gertrud: Den kemiske og baktiologiske Krig : Freds-Bladet, nr. 4 s. 31. 1933 Barometret stiger : Fred og Frihed, nr. 3 s. 24-25. 1934.
Brev fra England : Fred og Frihed, nr. 6 s. 1. 1929.
Fra Afrustningskonferencen : Freds-Bladet, nr. 3 s. 18-19. 1932 Fra Folkeforbundets Delegertforsamling i Genf : Meddelelsesblad for Danske Kvinders Fredskæde, nr. 9 s. ?. 1924.
Fra Folkeforbundets møde i Genf. : Meddelelsesblad for Danske Kvinders Fredskæde, nr. 9 s. ?. 1925.
Fra Folkeforbundssamlingen : Freds-Bladet, nr. 10 s. 86-87. 1932.
Fra Fredskongressen i Berlin 2.-8. oktober : Meddelelsesblad for Danske Kvinders Fredskæde, nr. 10 s. ?. 1924.
Good Will Day : Fred og Frihed, nr. 4 s. 30. 1934.
Hilsner til den nordiske Fredsdag : Fred og Frihed, nr. 5 s. 36. 1936.
Hvorledes Genève blev Folkeforbundets Sæde : Freds-Bladet, nr. 5 s. 40. 1930.
En indisk jurist om kvindens ligeret med mændene : Indiens Venner, nr. 8. 2. Aargang s. 4. 1932.
Indtryk fra Folkeforbundets 14. Forsamling : Freds-Bladet, nr. 10 s. 98-99. 1933.
Indtryk fra Folkeforbundssamlingen i Genéve : Freds-Bladet, nr. 10 s. 96. 1931.
Indtryk fra Folkeforbundsforsamlingen 30. juni - 4. juli : Fred og Frihed, nr. 7 s. 53-54. 1936.
Juristerne og Freden : Freds-Bladet, nr. 11 s. 101. 1932.
Karen Jeppe Taler i København 20 November : Freds-Bladet, nr. 11 s. 111. 1933.
Kvinderne og Afrustningskonferencen : Fred og Frihed, nr. 2 s. 1-2. 1932.
Kvinderne og Afrustningskonferencen : Freds-Bladet, nr. 6 s. 42-43. 1932.
Kvinderne og Freden : Fred og Frihed, nr. 6 s. 1-2. 1931.
[Rejseoplevelser fra USA.]
Kvindernes Indsats for National Forstaaelse : Fred og Frihed, nr. 3 s. 2-3. 1931.
Mindretalssp›rgsmaalet paa den sidste Folkeforbundssamling : Fred og Frihed, nr. 10 s. 9-10. 1933.
Nekrolog : Branting : Meddelelsesblad for Danske Kvinders Fredskæde, nr. 3 s. 19. 1925.
Nekrolog : Wicksell, Anna Bugge : Fred og Frihed, nr. 3 s. 3. 1928.
Rejsebrev fra USA : Freds-Bladet, nr. 7 s. 68-69. 1931.
Smaatræk fra Afrustningskonferencen : Freds-Bladet, nr. 4 s. 30-31. 1932.
Det store Vovestykke : Fred og Frihed, nr. 5 s. 3. 1930.
Tale af Henni Forchhammer i Folkeforbundsforsamlingen 3. Forsamling under Forhandlingen om Kodifikaitons-Konferencen i Haag i 1930 : Fred og Frihed, nr. 9 s. 4. 1930.
Uddrag af Rapporten fra F. F. Kommission til Beskyttelse af Børn i det nære sten. Fra juli 1923 til juli 1924 : Meddelelsesblad for Danske Kvinders Fredskæde, nr. 2 s. 9-10. 1925.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page