hird

Frivillig livvagt for danske og norske konger. Kendes fra Knud den store i England og frem til 1300-tallets Norge Retsforeskrifter omkring hirden kaldes for vederlaget eller hhv. vederlov og tingslid. En hird ledes af en drot. Hirden omdannes i den tidlige europæiske middelalder til kongens ombudsmænd; herremandsstanden, godsejerne.
I middelalderen kaldtes militærpolitifolk for profossen og stokkeknægte. I det 19. århundrede feltgendarmeri.
Se også: Køgemester.

Litteratur

Arup, Erik: Hirden. I: Danmarks Historie I, s. 171-175.
Hedegaard, E. O. A.: Middelalderens kongelige hird : En militærorganisatorisk undersøgelse. I: Militært tidsskrift, 1982 s. 54-76.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page