ombudsmand

Oprindelig: Kongelig embedsmand, der i middelalderen, som kongens repræsentant, ledede den stedlige forvaltning.
Ifølge grundlovens § 55. "Ved lov bestemmes, at Folketinget vælger en eller to personer, der ikke er medlemmer af Folketinget, til at have indseende med statens civile eller militære forvaltning."
Folketingets Ombudsmand skal kontrollere statslige og kommunale myndigheder og andre offentlige forvaltningsmyndigheder.
Ombudsmanden kan behandle klager over forvaltningsmyndighedernes afgørelser og deres behandling af borgerne og sagerne. Herudover kan ombudsmanden tage sager op på eget initiativ og iværksætte generelle undersøgelser af en myndigheds behandling af sager.
Se også: Forbrugerombudsmand ; justitsombudsmand.

Litteratur

Folketingets Ombudsmands beretning, eller Folketingets Ombudsmands beretning for året ... 1956-.
Stephan Hurwitz. Professor, kriminalist, ombudsmand. / : Peter Garde. Aarhus Universitetsforlag, 2018.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page