Hjemmeværnet

Dansk frivilligt militært korps oprettet i 1949 med baggrund i De frivillige Hjemmeværnsforeninger oprettet i kølvandet på besættelsen. Hjemmeværnets opgaver er i krigstid at deltage i løsningen af opgaver, der påhviler militære værn, inden for eller i umiddelbar nærhed af hjemstavnen; overvågning, bevogtning, sikring, begrænsede kampopgaver og specialopgaver. Disse omfatter deltagelse i forsvaret af det lavere luftrum, klargøring og om fornødent iværksættelse af ødelæggelse og minering, deltagelse i trafikkontrol, vejvisning m.m., anløbskontrol, Naval Control of Shipping, ABC-observation og -sporing, -melding og -rensning, tilvejebringelse af oplysninger om lokale forhold (efterretningsvirksomhed), assistance til søværnsenheder og hjælp til befolkningen ved omfattende skader. Civilt ansatte i forsvaret organiseres i Tjenestedskorpset (som sammen med Luftmeldekorpset forventes nedlagt april 2004).
I forbindelse med forsvarsforliget 1999 oprettes 3000 mands styrken.
Medlemstallet i Hjemmeværnet er faldende, mens udgifterne til værnet er uændret.
Hjemmeværnet har i 2004 under 60.000 medlemmer, hvoraf mindre end en tredjedel er aktive.
Hjemmeværnet publicerer Hjemmeværnsbladet.
I dag et forældet militært korps, hvis navn i sig selv er en modsigelse. Hvis korpsets medlemmer anvendte deres krigsmateriel, ville hjemmene være i ruiner efter kampene.
Se også: Absalon ; Hjemmeværnshistorisk registreringsprogram ; kup-ammunition ; lottekorpset ; virksomhedshjemmeværnet.

Litteratur

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i hjemmeværnet.
Bekendtgørelse nr. 741 af 14. juli 2005.
Baun Drejka: Nyt fundament for Flyverhjemmeværnet. I: Hjemmeværnsbladet, 2004:1.
Bjøndum, Christian: Hjemmeværnet har ikke styr på våben : kritiserer Rigsrevisionen. I: Berlingske Tidende, 02/18/2004.
Bjøndum, Christian: Hjemmeværnsfolk optræder som politi. I: Berlingske Tidende, 01/19/2006.
Hjemmeværn skærer ned. I: Søndagsavisen, 12/12/2004.
Mosgaard, Arne: Frihedskamp, forsvarsvilje : Modstandsstyrkernes opgaver og afvikling 1945 : Danske Hjemmeværnsforeningers oprettelse efteråret 1945. 1995. - ISBN 87-583-0919-5
Medlemsfusk / Jeppe Facius ; Andreas-Peter Mathiasen, I: Ekstra Bladet, 05/24/2004.
Skov, Thomas: Ulrik Kragh forsvarer hjemmeværnet. I: Information, 12/29/2004.
Østergaard, Knud: Obersten : Efterladte erindringer. 1995. - ISBN 87-00-22712-9


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page