virksomhedshjemmeværnet

Del af Hjemmeværnet. Omstruktureret 1998 med en stab på tre officerer, to civile assistenter og en halvtids kontorbetjent. Virksomhedshjemmeværnet er øverste ledelse for en række branchespecifikke bedriftværn. Organisationerne under virksomhedshjemmeværnet skal som et led i totalforsvaret føre daglig adgangskontrol til civile virksomheder, hvis produktion 'har samfundsmæssig betydning', samt tilsynsrunder om natten og tilkald ved alarmer. Udgifterne til virksomhedshjemmeværnet betales dels af hjemmeværnet og dels af de firmaer, som overvåges.
Blandt de offentlige virksomheder som virksomhedshjemmeværent omfattede under den kolde krig var KTAS (nu TeleDanmark) og Nationalbanken. Blandt private firmaer i virksomhedshjemmeværent var Privatbanken, og stormagasinerne Magasin og Daels Varehus.
Kilde: Hjemmeværnsbladet 2000:2.
Allerede i kriser kan dele af virksomheder der har samarbejde med hjemmeværnet sættes ind, som det fremgår af hjemmeværnets aftale med Ollerup Maskinstation på Sydfyn. Maskinstationens mandskab og udstyr skal kunne anvendes til reetablering af veje og anlæggelse af feltbefæstninger.
Kilde: Hjemmeværnsbladet 1999:9 s. 16.
Under forhøjet beredskab indgår virksomhederne i totalforsvaret og den militære kommando overgår i en krise eller krig til Hærens Operative Kommando.
Se Elhjemmeværnet, Jernbanehjemmeværnet, Posthjemmeværnet, Telehjemmeværnet, Securitas-hjemmeværnet

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page