UN Intergovernmental Panel on Climate Change

FN's mellemstatslige klimapanel oprettet i 1988 af FN's særorganisationer for meteorologi (WMO) og miljø (UNEP) som opfølgning på Brundtland-rapporten "Vores fælles fremtid". Panelet fik til opgave med passende mellemrum at sammenstille og vurdere den videnskabelige litteratur om klimaændringer, deres virkninger, samfundsøkonomiske aspekter samt muligheder for en tilpasning til eller afdæmpning af klimaændringer.
Se også: FN's klimakonvention UNFCCC, 1994 ; klimapolitik ; Miljøstyrelsen.

Litteratur

Klimaændringer 2001, Den videnskabelige baggrund: Resume for beslutningstagere; En rapport fra Intergovernmental Panel on Climate Change, Arbejdsgruppe I. Danmarks Klimacenter Rapport nr. 01-9, 2001. - 25 s.
- http://www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/danish/2001-wg1.pdf


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page