Irans religion

Irans religion: Overvejende Shiitisk islam samt baháíer, mandeanere, yazidisme / yazdânism (kurdisk religion), zarathustrianisme eller parsisme, zoroastrianere, jøder og kristne.
Se også:

Litteratur

Codices Hafnienses: forty-three Avestan and Pahlavi codices acquired by Rasmus Kristian Rask (1787-1832) in Bombay, India, and Niels Ludvig Westergaard (1815-1878) in Persia, all originally de­posited in the library of the University of Copenhagen but later transferred to the Royal Library. Se også: Codices Avestici et Pahlavici Bibliothecae Universitatis Hafniensis.
- http://www.iranicaonline.org/articles/codices-hafnienses
Anquetil du Perron: Avestastudiets pioner og hans danske efterfølgere. / Povl Meisner.
I: Fund og Forskning, Bind 19 (1972).
'Jeg fandt i Bombay en betydelig Del Parser (Ilddyrkere) og ved Eftersporgelse, samt utrolig Anstrængelse fik jeg tilsidst en mageløs Samling af zendiske og pehlviske Håndskrifter i Besiddelse, hvoraf det vil være let at opdage den tabte Kundskab om disse tvende gamle parsiske Sprog . . .". Dette er Rasmus Rasks egen karakteristik af den samling iranske håndskrifter, som han i maj 1823 hjembragte fra Indien, og som gjorde København til internationalt centrum for Avesta-forskningen. Rasks håndskrifter gik til Københavns Universitetsbibliotek, hvorfra de o. 1950 overførtes til Det kongelige Biblioteks orientalske afdeling. I et senere brev skriver Rask om håndskriftsamlingens betydning for arbejdet med de to iranske sprog, der „ere skjulte i det tykkeste Mørke, som hviler over noget virkelig tilværende Skriftsprog i Verden, og udgøre desuden et eller to af de allerbetydeligste Led i den hele Kæde af Tungemål, som tales af den Rase eller Menneskeæt, hvortil vi selv henhøre".'
Parsis of Iran, their past and present. / Ali Asghar Hekmat.
- Bombay: The Iran League, 1956. - 25 s. ; The Iran League, Iranian History Series No. 4)
- http://archive.org/details/ParsisOfIranTheirPastAndPresent
Avesta, the religious books of the Parsees : from Professor Spiegel's German translation of the original manuscripts I-III / , Arthur Henry Bleck. -: Hertford : Printed for Muncherjee Hormusjee Cama by S. Austin, 1864. - 544 s.
- http://archive.org/details/avestareligiousb00blec
Rask, Rasmus: Om Zendsprogets og Zendavestas Ælde og Ægthed.
Rask, Rasmus: Samlede Tildels forhen utrykte Afhandlinger I-III. 524+554+538 s.
- København, Trykt i det Poppske bogtrykkeri, J.G. Salomon, 1834-1838. - http://archive.org/details/samledetildelsf00raskgoog ,
- http://archive.org/details/samledetildelsf02raskgoog , og
- http://archive.org/details/samledetildelsf00petegoog

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page