Den Interparlamentariske Union

International sammenslutning af parlamentarikere oprettet 1891 på initiativ af Fredrik Bajer og ledet af Albert Gobat. Den danske afdeling af Den interparlamentariske Union grundlægges også i 1881. Gobat afløses i 1907 af den norske folkeretsekspert Christian Louis Lange. Lange er formand frem till 1933. Organisationens aktiviteter under første verdenskrig er bl.a. beskrevet af Lusk udvalget.
Den interaprlamentariske Union udgiver fra 1903 årbogen: Compe Rendu de la XX Conference og tidsskriftet Bureau Interparlementaire.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page