Lange, Christian Lous

F. 1869 D. 1938
Norsk historiker, underviser og folkeretsekspert. Ansat som sekretær for Nobelkommitten i Oslo 1903. Christian Lous Lange var aktiv i Den Interparlamentariske Union, Carnegiestiftelsen for international fred til fremskyndelse af afskaffelsen af krig, samt Organisation Central pour une Paix Durable / Central-organisationen for varig Fred og deltog i den anden fredskonference i Haag i 1907.
Delt Nobels fredspris 1921 sammen med den svenske social-demokrat Karl Hjalmar Branting. Hovedværk: Histoire de l' internationalisme : JUsqu'à la paix de westphalie (1648), Bind II: De la Paix de Westphalie jusqu' au Congrès de Vienne, par C.L. Lange et Agust Schou. Bind III Du Congrès de Vienne jusqu'à la première guerre mondiale, 1914, par Agust Schou, 1919, desuden skrev han bl.a. Russia, the revolution and the war: an account of a visit to Petrograd and Helsingfors in March, 1917 (1917), og Lange var medforfatter til Die amerikanischen Friedensverträge : vollständiger Text der Vertrage nebst einer Einleitung und einem Kommentar (1916) og the Limitation of Armaments: A Collection of the Projects Proposed for the Solution of the Problem (1921).

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page