kartel

Fransk: Overenskomst mellem krigsførende parter; samarbejde eller samarbejdsaftale mellem forskellige virksomheder som producerer det samme, hvorved konkurence begrænses, hvilket fører til højere priser og fortjeneste for medlemmerne af kartellet.
Betænkning nr. 1075:
Den danske konkurrencebegrænsningslovgivning kan føres tilbage til lov af 27. marts 1929 om værn for erhvervs- og arbejdsfriheden. Dernæst kom i tidsmæssig rækkefølge lov af 28. april 1931 om prisaftaler, lov af 18. maj 1937 om prisaftaler, lov af 30. maj 1940 om priser m.v. og lov af 14. november 1952 om prisaftaler m . v ., der i 1955 blev afløst af monopolloven.
Se også: Eksklusivaftaler ; kartelsvindlere ; monopol ; monopolkapitalisme ; oligopol ; Sundhedskartellet ; syndikat ; trust.

Litteratur

Karteller: Afsløringen af aftalt spil i dansk erhvervsliv. / : Hubert Buch-Hansen. Gyldendal, 2016.
Oversigt over konkurrencebegrænsninger i dansk erhvervsliv : Afsluttende betænkning fra den i henhold til lov nr. 128 af 31. marts 1949 nedsatte Trustkommision, 1960.
; Trustkommisionens betænkninger, nr. 8, Betænkning, nr. 249)

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page