kriminalitet

Latin: Overtrædelse af gældende straffelove; både nationale og internationale love.
Se også: Domstole ; fængsler ; KRIM ; kriminalforsorg ; kriminalist ; kriminel ; kriminologi ; økonomisk kriminalitet.

Litteratur

Straffelovrådets betænkning om seksualforbrydelser, I-II.
Justitsministeriet, 2012. ; Betænkning nr. 1534

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page