økonomisk kriminalitet

Politisk og krimonologisk er der både internationalt og i Danmark stor uenighed om, hvad begrebet indeholder.
Juridsk eller retsligt er det alle de sager, som behandles af Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet.
Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), 2017.
Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet : Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren. 1986. ; Betænkning 1066)
Begrebet økonomisk kriminalitet har ikke noget entydigt indhold. Der kan i nogle lande spores en tendens til at give begrebet en så vid betydning, at det omfatter alle lovovertrædelser, som er karakteristiske ved, at de udføres med henblik på at opnå en økonomisk gevinst. Dette er efter udvalgets opfattelse mindre hensigtsmæssigt, når det drejer sig om at indkredse de sagstyper, som giver anledning til særlige problemer for retsvæsenet. En sådan sprogbrug forekommer også fremmed i forhold til almindelig dansk sprogbrug, hvor begrebet økonomisk kriminalitet bruges om sager, hvor lovovertrædelsen er af kvalificeret karakter, f.eks. på grund af sagens omfang.
Se også: Bagmandspolitiet ; bedrageri ; bondefangeri ; Danske Bank skandalen ; datakriminalitet ; datosnyd ; dokumentfalskneri ; doping ; elevatorpriser ; Farum-skandalen ; firmafonde i skattely ; Fiskeristyrelsen ; fup ; fuppriser ; groft skyldnersvig ; gråzone ; himmelbreve ; hvidvaskning ; hæleri ; ID tyveri ; insiderhandel ; kartel ; kartelsvindlere ; kassemangel ; kleptografi ; kleptokrat ; kleptomani ; Konkursrådet ; korruption ; kreativ bogføring ; krigsbytte ; kynisme ; kædebreve ; Liborgate ; mandatsvig ; manipulation ; nepotisme ; pengeafpresning ; pengevask ; PFA-sagen ; plat ; selskabstømning; skattesnyderi ; skattesvig af særlig grov katakter ; skyldnersvig ; sortbørshandel ; spam ; svindel ; underslæb ; værnemageri ; økonomi ; åger.

Litteratur

Trump's Russian Laundromat : How to use Trump Tower and other luxury high-rises to clean dirty money, run an international crime syndicate, and propel a failed real estate developer into the White House. / : Craig Unger. New Republic, July 13, 2017.
- https://newrepublic.com
Trumps russiske pengevaskeri. / : David Rehling. I: Information, 22. juli 2007.
Betænkning om straffebestemmelser i skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen : Afgivet af den af justitsministeriet den 1. august 1973 nedsatte arbejdsgruppe, 1981.; Betænkning 992)
Forskning i økonomisk kriminalitet : Betænkning 1416 : Delbetænkning VII afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet, Justitsministeriet, august 2002.
- http://jm.schultzboghandel.dk/upload/microsites/jm/ebooks/bet1416/index.htm
Koch Stræde, Mathias: Bank anklages for 'skruppelløst' at have hjulpet skatteunddragere, HSBC's Schweisiske bankfilial. I: Information, 02/10/2015.
Leder:: Finanskapitalen er en samfundsfjende. I: Information, 19. oktober 2018.
Leder: Schlütter-sagen viser faren ved blind tillid. I: Information, 9. Juni 2018.
Om advokatfirmaet Johan Schlütters dom i byretten.
Sanger, William W.: The History of Prostitution : Its Extent, Causes, and Effects throughout the World.
- New York : Medical Pub. Co., 1858 ; 1913. - 722 s.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page