kommission

Latin: Et antal personer, hvem et særligt hverv er bemyndiget eller nedsat af en regering, eksempelvis forsvarskommission, haverikommission, kommissionsdomstol eller undersøgelseskommission. Kommissioner kan være offentlige eller private, internationale eller lokale, eksempelvis Brandt-kommissionen, og Kommissionen for Overholdelse af det Altomfattende Forbud mod Atomprøvesprængninger. Offentlige kommissioner afgiver betænkninger som offentliggøres af staten eller opgavestilleren, eksempelvis De parlamentariske Kommissioners Beretninger 1945 - 1956 vedrørende den tyske Besættelse 1940 - 1945.
Se også: EU-kommissionen.

Litteratur

Svennevig, Palle: Danske kommissionsbetænkninger.
- København : Folketingets og Oplysningstjeneste, 1972. - 616 s.
Leder: Endnu en kommission er mystisk nedlagt [Pensionskommissionen]. I: Information, 30. juni 2015.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page