kommissionsdomstol

Særdomstol nedsat af regeringen fra 1919 uden dømemnde myndighed, eksempelvis Kommissionen til undersøgelse af politiets efterretningsvirksomhed på det politiske område og af de aktiviteter, der var baggrunden for denne virksomhed 1999. Kommissionsdomstole kendes i dansk forvaltningsret siden middelalderen, specielt efter reformationen og enevældens indførsel, eksempelvis Kommissorium for en undersøgelseskommission i Farum-sagen og Kommissorium for en undersøgelseskommission i skattefradragssagen. Gældende lov: Lov om undersøgelseskommissioner af 2. juni 1999. Arkiver: Landsarkiverne, Rigsarkivet.
Se også: Advokatundersøgelser ; dommerundersøgelser ; embedsmændsansvar ; inkvisitionskommissioner ; rigsret ; undersøgelseskommision ; undersøgelsesretter.

Litteratur

Landstings- og kommissionsdomstolsarkiver : Foreløbige arkivregistraturer udgivet af Landsarkivet for Sjælland mm., 1976.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page