rigsret

Den øverste domstol i en stat.
I Danmark domstol bestående af medlemmer af højesteret og folketinget.
Ifølge grundlovens kan "§ 16 Ministrene ... af kongen eller Folketinget tiltales for deres embedsførelse".
Rigsretten påkender de mod ministrene for deres embedsførelse anlagte sager, eksempelvis Albertisasgen og Tamilsagen.
Lovgrundlaget er grundlovens § 59, jf. lov om Rigsretten, fj. lovbekendtgørelse nr. 641 af 17. september 1986, som ændret ved § 17 i lov nr. 433 af 31. maj 2000: '§ 2. Rigsretten består af de ordentlige medlemmer af Højesteret og et tilsvarende antal af Folketinget efter forholdstal for 6 år valgte medlemmer.
Folketingets medlemmer kan ikke vælges til eller virke som medlemmer af Rigsretten. Stk. 2. For hver af de valgte vælges der efter forholdstal straks to stedfortrædere ..'.
Før folkestyrets indførelse blev anklager mod ministre for deres embedsførelse behandlet af kommissionsdomstole.
Ved kgl. res. af 24.3.1848 bestemtes, at sådanne sager skulle behandles af Højesteret. Arkiver: Rigsarkivet og Folketingets Arkiv.
http://oldwww.sa.dk/brug_arkivet/rasaml/efter1848/statsraad/B2170.htm

Litteratur

Jørgensen, Troels G.: Bidrag til Højesterets Historie (1939).
http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=96186
Rigsrettidende - Retsforhandlinger og Bilag - 1.sag -1856. 1007 s.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page