krigsflygtning

Alle civile og militærpersoner som flygter fra krig eller borgerkrig mens den er i gang.
Krigsflygtningene, eksempelvis desertører, militærnægtere, deres familier og pårørende, flygter fra værnepligten og slagmarkerne og søger midlertidig eller pernament opholdstilladelse i et andet land.
Begrebet krigsflygtning er anvendt om flygtninge under og efter anden verdenskrig og i Danmark har begrebet specielt været anvendt i lovgivningen, debatten og erindringslitteraturen omkring flygtningene fra krigene i det forhenværende Jugoslavien (1991-1996), eksempelvis Bosniske krigsflygtninge. Den første danske lovgivningsmæssige benyttelse af begrebet er tilsyneladende i 'Bekendtgørelse om privat indkvartering samt indkvartering i boliger uden for de særlige indkvarteringscentre for personer fra det tidligere Jugoslavien med midlertidig opholdstilladelse (bosniske krigsflygtninge)'. BEK nr 859 af 10/10/1994.
Se også: Militærunddragelse ; The US War Refugee Board.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page