flygtning

Fransk: Person som flygter fra hjemmet, frivilligt elller tvunget og emigrerer, udvandrer, søger asyl, fra en stat pga krig, (krigsflygtning), diskrimerende uretfærdig lovgivning; rascistisk, nationalistisk, økonomisk, politisk og eller religiøs undertrykkelse i deres hjemland.
Flygtninge har været kendt siden oldtiden og i den europæiske middelalder, specielt efter ophævelsen af ediktet fra Nantes og dets erstatning med ediktet fra Fontainebleau i 1685.
De dansk-slesvigske, tyske krige i midten af det 19. århundrede medførte, at et stort antal sønderjyder, både civile, soldater og veteraner, emigrerede til USA.
Flygtningebegrebet blev alment kendt og brugt under og efter første verdenskrig.
Frem til første verdenskrig bruges flygtningebegrebet med den betydning, at søge asyl, men under slaget ved Flanderen skiftede begrebet indhold til at flygte fra sit hus.
Fascismen i Europa i mellemkrigsårene førte til store antal statsløse flygtninge fra Det andet Tyskland i Nord- og Sydamerika og tyske Jødebørn kom bl.a. til Danmark, holland og England.
Flygtninges rettigheder er bl.a. diskuteret internationalt i Folkeforbundet og i FNs UNHCR og reguleres i international lov af FN's Flygtningekonvention fra 1951, også kaldet FN's konvention om flygtninges retsstilling. Flygtninge omfattet af denne traktat defineres som konventionsflygtninge eller statusflygtninge.
Konventionens artikel om non-refoulement, pålægger stater ikke at hjemsende mennesker til forfølgelse, tortur eller en umenneskelig eller nedværdigende situation.
Se også: Arbejdstilladelse ; asylansøger ; asylbørn ; asylcenterbørn ; antisemitisme ; Centralkommissionen for tyske Emgiranter ; Comité des secours aux pacifistes exilés ; Dansk Folkehjælp ; Dansk Flygtningehjælp ; Dansk Ungdoms Fællesråd ; Danske Kvinders Nationalråd ; Den danske Komité til Støtte for Landflygtige Aandsarbejdere ; Desertørkommiteen ; diaspora ; displaced persons ; dobbelt statsborgerskab ; familiesammenføring ; Flygtningenævnet ; Folkekirkens Nødhjælp ; Forvaltningsloven ; frihedsberøvning ; Indfødsretsudvalget ; integration ; Justitsministeriet ; Karen Jeppe ; Kampagnen til støtte for desertører og militærnægtere fra det tidligere Jugoslavien ; Kirkens indsamling til landflygtige ikke-ariske Kristne ; klimaflygtninge ; Kommiteen af 4. Maj 1933 ; Komiteen Flygtninge under jorden ; Kommiteen til Hjælp for amerikanske Desertører ; Kvækerne ; Landsforeningen af Danske Flygtningevenner ; Mattiotti-Komiteen ; Mellemfolkeligt Samvirke ; mindretal ; Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ; Karin Michaëlis ; Fridtjof Nansen ; 1937-Kommiteen for tyske Emigranter ; Oksbøllejren ; opholdsgrundlag ; opholdstilladelse ; optantbevægelsen ; PET ; Red Barnet ; Refugees International ; repatriering ; Rigspolitiet ; Rote Hilfe ; Rådet for etniske minoriteter : de Samvirkende danske Emigranthjælpekommiteer ; Skandia-Hjælp ; South American Settlement for Refugees ; starthjælp ; statsborger ; Statsløsekommissionen ; Støttekomitéen for skjulte flygtninge : Støttekredsen for Flygtninge i Fare ; Elise Thomsen ; tilbagetagelsesaftale ; Alexandra Tolstoy ; the Tolstoy Foundation ; Magda Trocmé ; tvangspas ; tvangsrepatriering ; udlændingepolitik ; UNRWA ; venligsindede fjender ; Wienerbørn ; Die Österreichische Exilbibliothek.

Litteratur

Andersen, Sofie Ivan: Sultestrejkende udvises i dag. I: Information, 03/12/2005.
Dahlin, Ulrik: Pet fraråder statsborgerskab til otte ansøgere. I: Information, 04/06/2005.
Hergel, Olav: Tiden åbner alle sår. I: Berlingske Tidende, 05/15/2005.
Global Trends Forced Displacement in 2018. / : United Nations High Commissioner for Refugees, 2019.
Yet again, wars, violence and persecution have driven record numbers of people from their homes worldwide, according to the latest annual study released today by UNHCR, the UN Refugee Agency.
The yearly Global Trends report found that 70.8 million children, women and men were forcibly displaced at the close of 2018, the highest number in the organization’s almost 70-year history.
This is twice as many people as 20 years ago, 2.3 million more than the previous year, and is greater than the population of Thailand.
Håndbog om procedurer og kriterier for fastlæggelse af flygtningestatus : i henhold til 1951-konventionen og 1967-protokollen om flygtninges retsstilling. / Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge. - København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2002, - 96 s.
Kristensen, Kim: Danmark fravælger muslimske flygtninge: Politikere kræver en forklaring på, at Danmark i næsten et årti er gået uden om muslimske flygtningelejre, når FN’s kvoteflygtninge skulle vælges. I: Information, 03/26/2014.
Leder: Flygtninge skal ikke fattiggøres. I: Information, 24. juli 2018.
Marks, Kathy: Østtimors glemte flygtninge. I: Information, 11/10/2004.
Medaljens bagside : jødiske flygtningeskæbner i Danmark 1933-1945. / Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson.
- København : Vandkunsten, 2005. - 471 s.
Overvågning for milliarder tvinder flygtninge ud på havet. / : Lise Møller Schilder, Jakop Espersen. I: Information, 4. august 2015.
Nyhedsbrev fra Støttekredsen for Flygtninge i Fare, marts 2005.
Til Udlændingestyrelsen dem skiller. / : Morten Fich. I: Information, 22. august 2015.
Udsendt til Tyskland : dansk flygtningepolitik under besættelsen / Hans Kirchhoff og Lone Rünitz.
- Odense : Syddansk Universitetsforlag, 2007. - 522 s. - ISBN-13: 978-87-7838-989-3
Uprooted: The growing crisis for refugee and migrant children.
United Nations Children's Fund (UNICEF), 2016.
- https://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/Uprooted.pdf
Around the world, nearly 50 million children have migrated across borders or been forcibly displaced. No matter why they move or how they arrive, children are at the centre of the world's population movements. Whether they are migrants, refugees or internally displaced, they are always children: entitled to protection, support and all the rights enshrined in the Convention on the Rights of the Child.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page