Geografi ; natur ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; kernevåben ; atomvåbenforsøg ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Nuclear weapons; Nuclear weapons tests; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education , Economics and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Armes nucléaires ; Tests d'armes nucléaires; Services de renseignement ; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Kina: klima og
klimaforandringer:

Kina er medlem af / is a member of the World Meteorological Organization
- https://www.wmo.int/pages/index_en.html
China's Policies and Actions for Addressing Climate Change (2017).
/ : National Development and Reform Commission. P.R. China, 2017.
Se også: Asiens klima

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page