landbrugspolitik

Al den politik der vedrører udformning og vedtagelse af love og aftaler om landbrugets økonomiske vilkår og udvikling, eksempelvis direkte landbrugsstøtte.
Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), 2018.
Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjorder, 2018.
§ 1. Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling af driften af landbrugsjorder ved at forene hensyn til
1) bevaring af produktionsgrundlaget og
2) bevaring af natur, miljø og landskabelige værdier.
EUs landbrugspolitik er omtalt i Betænkning 1309.
Se også:

Litteratur

Leder: Jorden kalder regering og folketing. I: Information, 8. februar: 2019.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page