martyr

Græsk: Vidne. Den, der under forfølgelse vidner ved sin død = blodvidne kendes i alle religioner og i politik.
Martyriet og ærefrygten for martyrerne og deres efterladenskaber er udgangspunktet for helgen- og relikviedyrkelse.
Martyriet betragtes som en bloddåb, der renser for synd. Beretninger om martyrernes forhør og henrettelse registreres i martyrakter og i et martyrologium, der er en fortegnelse over martyrer, ordnet efter månedsdage, til brug ved fester til martyrernes ære.
Se også: Reformationsmartyrologium.

Litteratur

Gad, Tue : Martyrologier i Det kongelige Bibliotek og Martyrologiet fra Nysted.
I: Fund og Forskning, Bind 13 (1966).
- https://tidsskrift.dk/index.php/fundogforskning/article/view/1855/3152


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page