mineral

Latin: Grundstof eller kemisk forbindelse af uorganisk oprindelse med en defineret krystalstruktur og en bestemt kemisk sammensætning, der findes selvstændigt i jorden, især metaller, salte eller blandinger af flere af disse stoffer; bestående af bjergarter og fossilier.
Miniraler kan være radioaktive og årsager til konflikter.
Se også: Geologi ; International Mineralogical Association ; mineralogi.

Litteratur

Mineralienatlas - Fossilienatlas - Geologieatlas
- https://www.mineralatlas.eu/
Minerals Yearbook. / : U.S. Department of the Interior | U.S. Geological Survey.
- http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/myb.html
The New IMA List of Minerals – A Work in Progress – Updated: May 2016.
SPC (2013). Deep Sea Minerals: Deep Sea Minerals and the Green Economy. Baker, E., and Beaudoin, Y. (Eds.) Vol. 2, Secretariat of the Pacific Community.
- http://www.sopac.org/dsm/index.php/publications-and-reports


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page