pas

1. Dokument der er en persons legimation og som giver visse rettigheder, eksemelvis et rejsepas.
Også en overordnets skriftlige erklæring til en underordnet om, at denne udtræder af sit forpligtelsesforhold og har ret til at begive sig bort til anden virksomhed, eksempelvis hjemsendelsespas. 2. I bjerge:
Se også: Amtspas ; flygtningepas ; fremmedpas ; laissez-passer ; Nansenpas ; nødpas ; plantepas ; visere ; visum.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page