Avis / Newspapers / Journaux / Prensa / Tageszeitungen

Fransk: Efterretninger.
Dagblad som indeholder trykte nyheder, offentlige og private meddelser og artikler, samt reklamer.
Trykt publikation som udkommer minst fem gange om ugen.
Aviser er kendt siden middelalderen.
Se også: Avisårbogen ; Censur ; Danske Dagblades Forening ; flyveblad ; kronik ; massemedier ; periodica ; pressefrihed ; Pressehistorisk Museum ; pressemeddelelse ; pressemøde ; Pressens militærmedarbejderforening ; Pressenævnet.

Litteratur

Blecher, George: Den amerikanske presses frygt og elendighed. I: Informations essay, 07/31/2004.
Bundgaard, Bente: USAs aviser går bodsgang. I: Berlingske Tidende, 08/15/2004.
Handbuch der Weltpresse: Eine Darstellung des Zeitungswesens aller Länder. Band 2: Weltkatalog der Zeitungen. / : Deutschen Institut für Zeitungskunde, 1931-1970.
Jensen, Poul: Presse, penge og politik 1839-48 : Den sidste enevoldskonges forhold til konservative pressekredse - især i København.
- Købehavs Universitets fond til tilvejebringelse af læremidler, 1971. - 430 s.
Leder: Pressens blinde øje. I: Information, 10/06/2003.
Lilliputian Newspapers / : James D Henderson.
Achille J St Onge, 1936.
- https://archive.org/details/lilliputiannewsp008307mbp
Potter, Deborah Newspapers in America (2006).
- https://archive.org/details/NewspapersInAmerica
An account of newspapers in America: how they came to be, their importance in society and the famous American journalists that shaped the course of history.
[Børge] Outze - Reporter - Redaktør - Revser. / Ole Lange ; Alex Frank Larsen. Informations forlag, 2010.
Stolpe, P[eter] M[atthias]: Dagspressen i Danmark I-IV.
- Kjøbenhavn: Samfundet til den danske literaturs fremme, 1878-1882.
- http://www.archive.org/details/dagspressenidan00stolgoog
Hovedværket om tidlig dansk pressehistorie.
Sønderiis, Ebbe:: Redaktører føler sig ikke ramte af kritik. I: Information, 11/18/2004.
Thomsen, Niels: Dagsbladskonkurrencen 1870-1970 : Politik, journalistik og økonomi i dansk dagpresses strukturudvikling. Universitetsforlaget i København, 1972. - 1114 s. - ISBN 87-505-0237-9
Valeur, Erik: Stop pressen.
- : Amanda, 1993. - 223 s. - ISBN 87-89537-25-4


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page