Livsforsikringsnævnet

Historisk nævn oprettet 1904 under Indenrigsministeriet.
Forsættes 1959 som: Nævn iht. Lov om Forsikringsvirksomhed og 1981 som: Forsikringsnævnet.
Omtalt i Betænkning 758:
Livsforsikringens udvikling i Danmark: Den almindelige Enkekasse 1781-1810 ; Landofficerernes Enkekasse 1707; Pensionskassen for Landmilitæretatens Enker og Børn 1739 ; tontiner ; Søofficerernes Enkekasse 1724-1741.
Omtalt i Bent Christensens doktorafhandling Nævn og råd, 1958.
Se også: Erhvervsankenævnet ; Finanstilsynet ; forsikring ; Forsikringsrådet ; Forsikringstilsynet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page