Romantikken

Historisk periode i europæisk, kultur 1800-1870.

Litteratur

Romantikkens verden : natur, menneske, samfund, kunst og kultur. / : redigeret af Ole Høiris og Thomas Ledet. Aarhus Universitetsforlag, 2008.
Indhold: Naturen (Jes Fenger: Miljø og sundhed i det 19. århundredes København. Svend Erik Larsen: "Fra kvalmfulde Mure! : til Marken saa huld!" : romantikerne og byen. Peter Mortensen: Tro mod jorden : romantik, økologi og miljøbevidsthed i Storbritannien omkring 1800. Landbruget i romantikken / Tommy Dalgaard, Frode Guul-Simonsen og Torkild Liboriussen. Helge Kragh: H.C. Ørsted, Ludvig Colding og den romantiske naturopfattelse. Kurt Møller Pedersen: Geomagnetismen og internationalt samarbejde i begyndelsen af det 19. århundrede. Peter Wind: Botanikken i 1800-tallet : eller hvordan en forskningsdisciplin blev udbredt i befolkningen) ; Mennesket (Ole Sonne: Frenologi : hjerneskallens forudsigelser. Thomas Ledet: Mesmerismen : Franz Anton Mesmer & Marquis de Puysegur. Raben Rosenberg: Psykiatriens fødsel 1800-1860. Susanne Malchau: Florence Nightingale : sygeplejens ikon. Ove Korsgaard: Gymnastik og romantik : med Per Henrik Ling som optik. Lars-Henrik Schmidt: Tilmed emmer det hele af liv) ; Samfund (Ole Høiris: Naturfolk, kulturfolk og træk af verdens historier. Michael Böss: Romantikerne og den nationale idé. Niels Kayser Nielsen: Romantik i Rusland : et kulturhistorisk vue. Sten Schaumburg-Müller: Savigny : retsvidenskabens romantiker. Jens Ewald: Anders Sandøe Ørsted : retsvidenskaben og romantikken. Jens Holger Schjørring: Grundtvig - poet - præst - politiker. Ole Morsing: Var Kierkegaard romantiker?) ; (Kunst og kultur (Anders Moe Rasmussen: Fornuft og/eller frihed : Om F.H. Jacobis fornufts- og oplysningskritik og dens virkninger. Peter C. Kjærgaard: Dr. Darwin, Frankenstein og den almene dannelse : et portræt af romantikkens akademiker. Hans Carl Finsen: Litteraturrevolutionen i Jena : Friedrich Schlegels romantiske projekt. Ole Thomsen: Humor forløser : en romantisk idé. Jørn Erslev Andersen: Purple Haze : oder i europæisk romantik. Lis Møller: Drøm og poesi i romantikken. Kirsten Molly Søholm: Forvandlingsbilleder : den onde heks i Grimms eventyr. Hans Krongaard Kristensen: Kirkerestaureringer i 1800-tallets Danmark og det antikvariske aspekt. Steen Busck: Romantikken og folkehøjskolen. Danmark på museum : museumsvæsnets opståen i Danmark / Ane Hejlskov Larsen, Vinnie Nørskov og Hanne Teglhus) ; Kunstneren (Jacob Bøggild: H.C. Andersen : romantikken som afsæt og citatbank. Steen Bille Jørgensen: Frihed og sprog, digteren i historien. Henrik Kragh Sørensen: Romantikkens ligninger : matematikkens genier. Annelis Kuhlmann: Aleksandr Pusjkin: Mozart og Salieri : romantisk duel i to scener fra et parløb i kunsten. Gry Høngsmark Knudsen: Romantikkens maskuline kunstnerideal. Peter Brix Søndergaard: Middelalder og landskabsopfattelser : strategier i tysk romantisk maleri. Bo Marschner: Romantikkens domæne : i musikkens tegn.:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page