Rejseankenævnet

Historisk privat, ankenævn oprettet 2008.
Forsættes 2008 som Pakkerejseankenævnet.
Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Drift og finansiering af et rejseankenævn), 2008.
Til forskel fra de øvrige godkendte, private ankenævn følger det imidlertid af rejsegarantifondsloven, at rejseankenævnet finansieres og sekretariatsbetjenes af en fond, Rejsegarantifonden. Rejsegarantifonden er en privat, selvejende institution, der yder bistand til rejsekunder, der har købt et rejsearrangement hos en rejsearrangør. Alle rejsearrangører/formidlere, der udbyder pakkerejser, skal registreres i Rejsegarantifonden, og skal betale et administrationsbidrag til fonden til finansiering af fondens og ankenævnets driftsudgifter. Fondens bestyrelse består af repræsentanter fra de brancheorganisationer og Forbrugerrådet, som også står bag oprettelsen af ankenævnet, samt en formand.
Denne nævnskonstruktion blev indført ved en ændring af rejsegarantifondsloven i 2004, hvorved man muliggjorde en sammenlægning af rejseankenævnets og Rejsegarantifondens sekretariater.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page