Samarbejdsudvalget vedrørende internationalt Hjælpearbejde

Paraplyorgansiation grundlagt i 1944 som et fællesorgan mellem staten og private nødhjælpsorganisationer: Dansk Røde Kors, Fredsvennernes Hjælpearbejde, Norgeshjælpen og Thereisenstadt-Arbejdet. Formand Hans Henrik Koch. Blandt de aktive kan nævnes Valborg Hammerich.

Litteratur

Krogh, Tyge: Humanitær hjælpearbejde og udenrigspolitik : Om den statslige styring af det internationale hjælpearbejde 1945-48. I: Spor - Arkiver og historie : Afhandlinger tilegnet Niel Petersen på 65-årsdagen den 23. august 1987 s. 183-201.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page