session

Mønstring af tvangsudskrevne unge til værnetvang. De værnepligtige registreres i mønstringsruller.
Udeblivelse fra session registreres i restantenlister.
Efterlyste udeblevne fra session registreres som recherersager.
Værnepligtige, som var udvandret uden tilladelse registreres i Nachweisungslister.
Sessionshandlingen og udskrivningsvæsnet administreres og bekostes af Indenrigsministeriet frem til 2004. Pr. 1 februar 2004 flyttes administrationen af sessionerne over i Forsvarsministeriet.
Se også: Bodymassindex ; bytningskommissionær ; egnethedsvedtegning ; Foreningen af Sessionslæger i Danmark ; forbigåelse ; forsvarets dag ; Forsvarets Rekrutteringstjeneste ; frinummer ; helbredsspørgehæfte ; lægeattest ; militærfrihed ; militærnægtertjeneste ; nummerbytning ; sessionsmandskab ; sessionsudeblivelser ; tjenestested ; Værnepligtsstyrelsen.

Litteratur

Brøndum, Christian: Forsvaret i svær ballancegang. I: Berlingske Tidende, 04/16/2005.
Brøndum, Christian: Unge mænd i for dårlig form til militærpoliti. I: Berlingske Tidende, 10/25/2004.
Herrup Poulsen, Morten: Højere, federe og mere syge. I: Søndagsavisen, 08/29/2004.
Forsvarets Sundhedstjeneste, 1997. - ISBN 87-90506-08-1.
Indenrigsministeriet: Betænkning om sessionsbehandling, bedømmelse og udskrivning af værnepligtige /
afgivet af Indenrigsministeriet 4. marts 1971. - Indenrigsministeriet, 1975. - 38 s. + bilag. ; Betænkning nr. 746.
Orlander, Torben: Unge slæbes til session. I: Berlingske Tidende, 08/22/2003.
Napalm på en anden måde. I: Labora, 1968:5-6 s. 10.
Rigsarkivet: Militære fondsregnskaber 1790-1871. I: Militære regnskaber 1545-1763.
Sletved, Tea: Forsvaret erkender fejlslagen rekruttering af indvandrerunge. I: Politiken, 06/22/2005.
Thorsteinsson, Hjalmar: Sessionen - i historisk perspektiv.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page