statsløs

Latin: Jurisk begreb for en person, der ikke har indfødsret eller statsborgerskab i nogen stat fordi den er frataget eller fordi personen er emigreret.
Statsløse i international lov:
FNs konvention af 30. august 1961 om begrænsning af statsløshed.
FNs konvention af 20. november 1989 om barnets retsstilling.
Europæisk konvention af 6. november 1997 om statsborgerret.
Justitsministeriet: Statsløsekommissionen har i dag afgivet sin beretning, Mandag 17. august 2015
- http://justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2015/statsl%C3%B8sekommissionen-har-i-dag-afgivet-sin-beretning
'Statsløsekommissionen konkluderer, at der i perioden fra 1991 til 2010 er meddelt afslag på ansøgninger om indfødsret til statsløse personer, som klart er i strid med Danmarks folkeretlige forpligtelser. Kommissionen vurderer, at afslagene i perioden indtil 2007 er udtryk for uagtsomme tjenesteforseelser, men at de ikke har været af en sådan grovhed, at der er grundlag for at drage nogen til ansvar. For så vidt angår perioden fra 2008 til 2010, vurderer kommissionen, at to embedsmænd har begået forseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at de drages til ansvar.
Kommissionen udtaler, at daværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech havde pligt til at orientere Folketinget om, at statsløse ansøgere født i Danmark ikke blev optaget på lovforslag om indfødsret, selvom de efter konventionerne var berettigede hertil. Men samtidig vurderer kommissionen, at hun ikke modtog tilstrækkelig rådgivning herom af embedsmændene.
Kommissionen finder, at de generelle tiltag, der er taget efter januar 2010 af betydning for behandlingen af ansøgninger om indfødsret fra statsløse (retningslinjer mv.), er tilstrækkelige, og at der derfor fremadrettet ikke er behov for iværksættelse af yderligere tiltag.
Statsløsekommissionen konkluderer, at der i perioden fra 1991 til 2010 er meddelt afslag på ansøgninger om indfødsret til statsløse personer, som klart er i strid med Danmarks folkeretlige forpligtelser. Kommissionen vurderer, at afslagene i perioden indtil 2007 er udtryk for uagtsomme tjenesteforseelser, men at de ikke har været af en sådan grovhed, at der er grundlag for at drage nogen til ansvar. For så vidt angår perioden fra 2008 til 2010, vurderer kommissionen, at to embedsmænd har begået forseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at de drages til ansvar.
Kommissionen udtaler, at daværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech havde pligt til at orientere Folketinget om, at statsløse ansøgere født i Danmark ikke blev optaget på lovforslag om indfødsret, selvom de efter konventionerne var berettigede hertil. Men samtidig vurderer kommissionen, at hun ikke modtog tilstrækkelig rådgivning herom af embedsmændene.
Kommissionen finder, at de generelle tiltag, der er taget efter januar 2010 af betydning for behandlingen af ansøgninger om indfødsret fra statsløse (retningslinjer mv.), er tilstrækkelige, og at der derfor fremadrettet ikke er behov for iværksættelse af yderligere tiltag. '
Se også: Folketingets Indfødsretsudvalg ; naturalisation ; pas ; UNHCR: De Forenede Nationers Flygtningehøjkommissariat:.

Litteratur

Leder: Luk ministeriet. I: Information, 18. august 2008.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page