statsborger

Latin: Person, der har statsborgerret, indfødsret, i et stat.
Personer med dansk oprindelse er, ifølge Danmarks Statistik, personer, hvor mindst en af forældrene er dansk statsborger, født i Danmark.
Grundloven, hvis § 44, stk. 1: "Ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov".
Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret, 2018.
§ 1. Et barn erhverver dansk indfødsret ved fødslen, hvis faderen, moderen eller medmoderen er dansk.
Stk. 2. Hittebarn, som bliver fundet her i riget, anses, indtil andet oplyses, som havende dansk indfødsret.
§ 2. Har et barn af en dansk far og en udenlandsk mor ikke erhvervet dansk indfødsret ved fødslen, erhverver barnet dansk indfødsret ved forældrenes indgåelse af ægteskab. Det er en forudsætning, at barnet på tidspunktet for ægteskabets indgåelse er ugift og under 18 år.
Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed. / : Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2009. ; Betænkning 1505)
Om mulighederne for fratagelse af statsborgerskab...
Bekendtgørelse af lov om pas til danske statsborgere m.v.
§ 1. Ved kongelig anordning kan det bestemmes, hvorvidt danske statsborgere ved ankomst til eller udrejse fra landet skal være forsynet med pas eller anden rejselegitimation.
Se også: Demografi ; Flygtningenævnet ; dobbelt statsborgerskab ; optant ; optantret ; statsløs ; Udlændinge- og Integrationsministeriet ; Udlændingestyrelsen.

Litteratur

Leder: En statsborger er en statsborger. I: Information, 20. februar 2019.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page