statsrevisorerne

Latin: Statsrevisorerne reviderer siden 1849 statsregnskabet, at skatteborgernes penge bruges, som Folketinget har besluttet det, og at pengene forvaltes så effektivt som muligt. Statsrevisorerne er 6 politikere, der er udpeget af folketingets partier. De er valgt for en 4 års periode uafhængigt af folketingsvalg. De mødes ca. 1 gang om måneden. Statsrevisorerne er de eneste, der kan bede Rigsrevisionen om at undersøge et område. Det er også Statsrevisorerne, som udtaler kritik af ministerier og styrelser på baggrund af Rigsrevisionens beretninger og notater. Årsrapporterne er registreret i Dansk bogsfotegnelse.
Se også: Danske myndigheder ; regnskabsvæsen ; stat.

Litteratur

Bekendtgørelse af lov om statsrevisorerne : Herved bekendtgøres lov om statsrevisorerne, jf. lov nr. 322 af 26. juni 1975, med de ændringer, der følger af lov nr. 461 af 1. juni 1994 og lov nr. 465 af 12. juni 1996.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=84925


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page