skyttesagen ; riffelbevægelsen

Agitation til fordel for, at unge opøves i våbenanvendelse og gymnastik med henblik på at blive bedre soldater.
Foreninger til skyttesagens fremme, riffelforeninger, oprettes i hele Skandinavien; Danmark i årene omkring 1864-krigen og fremefter, eksempelvis på Askov Højskole. Riffelforeningerne inddrages i den danske provisorielovgivning i 1885. Fra 1902 hedder det direkte i Skytteforeningernes love, at formålet med dem er, 'ved udbredelse af færdighed i Skydning og Legmesøvelser at udvikle Folkets Evne og styrke dets Vilje til at forsvare Fædrelandet, at forberede unge Mænd til at indtræde i Hæren og fremme Skydefærdigheden hos de ældre'. Under besættelsen oprettes Terrænsportsafdelinger under Dansk Terrænsportsforbund, rundt om i Danmark. I august 1945 anbefaler forbundet medlemskab af Hjemmeværnet.

Litteratur

Jensen, Markus: Om Riffelforeninger. I: Højskolebladet, 1885 spalte 360-362.
Krigspropaganda med Regeringens Tilladelse : Københavns Skytteforenings Rekylkorps søger at indfange Arbejder­ungdommen. I: Arbejderbladet, 06/10/1934.
Nikolajsen, J. P.: Skytteforeningerne og Forsvarsvæsnet. I: Det ny Århundrede, 1908 s. 413-416.
Stål, Alvar: Den frivillige skytterörelsen.
- Stockholm : Fram förlag, 1911. - 16 s.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page