Statens Øjenklinik

Klinik oprettet 1938.
Materialesamling til Hovedstadskommissionens betænkning 1307.
Statens øjenklinik drives i medfør af lov af 8. juni 1978 om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg m.v., som landsdækkende socialmedicinsk institution for synshandicap.
Klinikken, der har lokaler på Blindeinstituttet, yder et højt specialiseret supplement til kommuners og amtskommuners tilbud på svagtsynsområdet, bl.a. med tilpasning af svagtsynsoptik, specialdiagnosticering af øjensygdomme, vurdering af synshandicap og erhvervsevne, registrering af synshandicap og arvelige øjensygdomme i Danmark, herunder blindhed i Grønland, samt forsøgs- og forskningsvirksomhed.
Statens Øjenklinik fusionerede i 2003 med Kennedy Instituttet under navnet Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik - Institut for genetiske sygdomme og synshandicap. Fra 2007 under navnet Kennedy Centret.
Se også: Blind.

Litteratur

Refsnæsskolen : Institut for Blinde og Svagsynede Børn og Unge i Danmark : 100 års jubilæum.
/ : Niels Strandsbjerg. Refsnæsskolen, 1998

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page