Geografi ; natur ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education , Economics and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Samoa: klima og
klimaforandringer:

Samoa Meteorology Division. Official source of meteorological, climatological and geo-physical warnings for the Independent State of Samoa.
Samoa's second national communication to the United Nations framework convention on climate change.
- http://unfccc.int/resource/docs/natc/samnc2.pdf
UNFCCC (2005) Climate change, small island developing states. / : Issued by the Climate Change Secretariat (UNFCCC), Bonn, Germany.
- http://unfccc.int/resource/docs/publications/cc_sids.pdf:
Se også: Asiens klima

Litteratur

Tekst

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page