Samoa

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Østat og monarki i Polynesien i Stillehavet mellem den amerikanske delstat Hawaii og New Zealand. Nabo til Amerikansk Samoa.
Demografi:
The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank: Migration and Remittances Factbook 2011.
Macpherson Cluny: Some social and Economic Consequences of Migration : a Curriculum Paper for Samoa. Prepared for UNESCO Social Science Programme, Department of Sociology, University of Auckland, 2000. - 87 s.
Historie: Den første europæer, der opdagede øerne var en hollænder, Jacob Roggeveen, i 1722. Senere kaldte den franske opdagelsesrejsende Louis Antoine de Bougainville Samoa øerne for Navigator Øerne.
Samoa har været koloniseret af Tonga imperiet, Tyskland og USA (Amerikansk Østsamoa). Vestsamoa var New Zealandsk   mandat-område under Folkeforbundet 1920-1946 og senere under FN mandatområde frem til 1962.
I juni 2002 sagde New Zealands premierminister Helen Clark formelt undskyldt til Samoa for tre foranstaltninger iværksat af New Zealand administration mellem 1918 og 1929: tilladelsen til skibet Talune, der transporterede passagerer med influenza, til at anløbe Apia, hvilket resulterede i dødsfald af hver femte samoaner; nedskydningen ikkevoldelige demonstranter i december 1929 og bandlysningen af samoanske ledere og fratagelsen af deres titler.
Library of Congress : A List of Books (with References to Periodicals) on Samoa and Guam (1901).
http://www.archive.org/details/alistbookswithr00grifgoog
American Samoa. Naval governor, 1910-1913 (William M. Crose):American Samoa, a general report (1913).
http://www.archive.org/details/cu31924028690976
Codification of the regulations and orders for the government of American Samoa (1917).
http://www.archive.org/details/cu31924017647912
Watson, Robert Mackenzie: History of Samoa (1918).
http://www.archive.org/details/historyofsamoa00watsrich
Hawaii, Ostmikronesien und Samoa; meine zweite Südseereise (1897-1899) zum Studium der Atolle und ihrer Bewohner (1906).
http://www.archive.org/details/hawaiiostmikrone00kram
Ferdinand Wohltmann, Deutsche Kolonialgesellschaft Kolonialwirtschaftliches Komitee: Pflanzung und Siedlung auf Samoa: Erkundungsbericht an das Kolonial ... (1904).
http://www.archive.org/details/pflanzungundsie00komigoog
Deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Stevenson, Robert Louis: A Footnote to History: Eight Years of Trouble in Samoa (1892).
http://www.archive.org/details/afootnotetohist02stevgoog
An Account of Samoan History up to 1918: The Native Department under New Zealand Administration.
http://www.nzetc.org/tm/scholarly/tei-TuvAcco-t1-body1-d50-d2.html
The Samoa (N.Z.) Expeditionary Force 1914–1915.
http://www.nzetc.org/tm/scholarly/tei-WH1-Samo.html
Kultur:
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme::
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
Politik:
Forfatning, grundlov / constitution / Verfassung:
Regeringer / Governments:
Lovgivende forsamling, parlament:
Valg / Elections:
Tekst:
Parlamentsvalg:
Tekst:
Aktuelle og historiske politiske partier / Current and historical political parties / Actuelles et historiques des partis politiques / Los partidos políticos actuales e históricos / Aktuelle und historische politische Parteien
International organisering
Samoa er medlem af Alliancen af Små Østater, FN, the Pacific Islands Forum.
Regering:
Parlament
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Samoa.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Samoa.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion:
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
Landet beskrives aktuelt af den amerikanske kongres forskningstjeneste som værende et skattely.
/ The country is currently described by the U.S. Congress Research Service as a tax haven.
/ Le pays est actuellement décrit par le Service de recherche du Congrès américain comme un paradis fiscal.
/ El país está descrito por los EE.UU. Servicio de Investigación del Congreso como un paraíso fiscal.
/ Das Land wird derzeit von der US-Kongress Forschungsdienst als Steueroase beschrieben.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer:
Erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: / Weapon Factories, arms trade and -transport / Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport / Las fábricas de armas, tráfico de armas y -transporte / Waffenfabriken, Waffenhandel und Verkehr:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page