tab

Demografisk relaksation: døde, sårede, ruiner og ødelæggelse af kultur og miljø under og efter krig, krigsforberedelse og borgerkrig. Tabstal er forbundet med stor statistisk usikkerhed både under og efter en krig.
Solastalgi er følelse af tab som mennesker oplever som følge af klimaforandringer.

Litteratur

Beretning om Forsvarets håndtering af tab og fund af våben og ammunition. Statsrevisorerne, 2015. Forsvaret og Hjemmeværnet (Forsvaret) håndterer dagligt store mængder af våben og ammunition, som ikke skal falde i de forkerte hænder. Forsvaret har derfor en sikkerhedsbestemmelse om, at Forsvaret hurtigst muligt skal rapportere til Forsvarets Efterretningstjeneste om tab og fund af våben og ammunition (hændelsesrapporter), hvorefter relevante myndigheder orienteres. Statsrevisorerne finder det helt uacceptabelt, at Forsvaret ikke har en betryggende håndtering af tab og fund af våben og ammunition.
Statsrevisorerne kritiserer, at Forsvaret løber en sikkerhedsmæssig risiko ved ikke at efterleve egen sikkerhedsbestemmelse vedrørende håndtering af tab og fund af våben og ammunition.
Cocburn, Patrick: Flere end 100 irakere dræbt hver dag i juni. I: Information, 07/22/2006.
Leder: Risiko for tab. I: Information, 16. december 2015.
Sørensen, Henning: De dræbte danske soldater. I: Politikens kronik, 03/05/2007.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page