Tilgængelighedsudvalget

Folketingsudvalg under Kulturministeriet som skal føre tilsyn med Rigsarkivet og ministeriernes overholdelse af arkivloven. Udvalget skal sikre, at de afslag der gives til arkivadgang, er korrekte og rimelige. Udvalgets medlemmer har ikke ret til at se de akter, der gives afslag til. Tilgængelighedsudvalget består af syv medlemmer: tre embedsmænd fra hhv. udenrigsministeriet, justitsministeriet og forsvarsministeriet. To medlemmer er indstillet af Statens Humanistiske Forskningsråd og to medlemmer er udpeget af pressen, hhv. Journalistforbundet og Danske Dagblades Forening.

Litteratur

Bryld, Claus: Historie og offentlighed : Kampen om arkivadgang i Danmark 1979-1982. I: Den jyske historiker, 1983.
Larsen, Leif: Adgang forbudt til Rigsarkivet. Gyldendals pampletter, 1991.
Petersen, Nikolaj: For en dansk 30-års regel : Udenrigsministeriets arkiv og studiet af dansk sikkerhedspolitik. I: Retten til viden : om adgang til den offentlige forvaltnings arkiver. 1990. - ISBN 87-7492-788-4 s. 78-83.
Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet, 2006-2013. / : Statens Arkiver.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page