embede

Tjener, ombud, specielt ansættelse indenfor det offentlige eller under offentlig kontrol, i staten: tjenestemand.
En person kan godt have flere embeder samtidig.
Arkiver: Rigsarkivet, Landsarkiverne.
Se også: Administration ; amtsforvatler ; amtsmand ; avancement ; birkefoged ; birkeskriver ; borgmester ; bureaukrati ; byfoged ; byskriver ; dignitar ; embedsadel ; embedsbolig ; embedsborgerskab ; embedsbrev ; embedseksamen ; embedskorps ; embedsvælde ; embedsværk ; embedsvæsen ; enevælde ; entledigelse ; espektance ; forvaltning ; forvaltningsret ; frirejser ; fuldmægtig ; gratiale ; gratialeprotokoller ; greve ; herredfoged ; herredskriver ; Hof- og statskalenderen ; kammerherre ; kammerjunker ; kammermester ; kollega ; kollegial ; køgemester ; lakaj ; lakajisme ; landsdommer ; landstingsskriver ; Ledelseskommissionen ; lokaladministration ; notarius publicus ; officiel ; ordonation : permission : Personalestyrelsen ; personalhistorie ; postmester ; prokurator ; regimentskriver ; retsbetjente ; rådmand ; skifteskriver ; sociologi ; statsforvaltning ; statsforvaltningsret ; stiftamtsmand ; sussession ; sættedommer ; sætteskriver ; tolder ; vakance ; viceborgmester ; vicelandstingsdommer ; underskrivelsesbøger.

Litteratur

Königlich-dänischer Hof- und Staats-Kalender auf das ... Jahr Christi, 1751-1839.
Kongelig Dansk Hof- og Statskalender: Statshaandbog for kongeriget Danmark 1734-.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page