trafiksanering

Trafiksanering er indgreb i de eksisterende trafikale forhold eksempelvis som lokale trafiksaneringer.
Bekendtgørelse af færdselsloven, 2018.
§ 40. Transport-, bygnings- og boligministeren kan i samråd med miljøministeren, efter indstilling fra de kommunale myndigheder, fravige reglerne i kapitlerne 2, 3 og 4 i det omfang, det er nødvendigt for i lokalområder at fremme en hensigtsmæssig trafiksanering.
Omtalt i Betænkning 827
Færdselslovens § 40 lyder således:
"Lokale trafiksaneringer.
Justitsministeren kan i samråd med miljøministeren, efter indstilling fra de kommunale myndigheder, fravige reglerne i kapitlerne 2, 3 og 4 i det omfang, det er nødvendigt for i lokalområder at fremme en hensigtsmæssig trafiksanering."
Udtrykket trafiksanering er blevet anvendt som betegnelse for en række indgreb i de eksisterende trafikale forhold. Disse indgreb har været af meget forskellig karakter, alt efter hvilket eller hvilke formål ændringen i de trafikale forhold skulle tilgodese.
Trafiksaneringsprojekter har ofte haft deres udspring i — eller er blevet inspireret af — forskellige teorier om, hvorledes de trafikale forhold bor være indrettet. De grundlæggende teorier er trafikdifferentieringsteorierne og trafik integreringsteorierne.
Se også: Trafik ; sanering.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page