tvist

Strid ; Tvistighedsnævnet.
Bekendtgørelse om Tvistighedsnævnet
I henhold til § 64, stk. 6, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 210 af 5. marts 2012, fastsættes:
Kapitel 1
Tvistighedsnævnets opgaver
§ 1. Tvistighedsnævnet behandler tvistigheder mellem elever og virksomheder, jf. erhvervsuddannelseslovens § 65, stk. 1 og 2, og træffer afgørelse i sådanne sager.
Se også: Konflikt ; konfliktløsning.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page