ulandshjælp

Kompensation fra rige lande til fattige lande, for at undgå at fattigdomsproblemer skabt af kolonialisme og strukturel vold udvikler sig til terrorisme, borgerkrige og internationale krige. Verdensbanken anbefalede i 1980, at udviklingshjælp går til de fattigste lande.
Blandt tilhængere af ulandshjælp kan nævnes Global.dk, Ibis, Mellemfolkeligt Samvirke og Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed.
Se også: Arbejderbevægelsens Ulandsudvalg ; Danida ; Danmarks Erhvervsfond ; FOKUS ; eksportkredit ; eksportkreditgæld ; Industrialiseringensfonden for udviklingslande ; KULU ; lægemission ; pengeoverførsler ; programsamarbejdslande ; udviklingsbistand ; Udviklingsministeriet ; ulandsbistand ; ulandspenge ; Verdensbanken.

Litteratur

Faber, Kim: Ulande betaler gældslettelse. I: Politiken, 09/02/2005.
Haxtausen, Tørk: Vandhanerne der forsvandt. I: Informations kronik, 07/09/2004.
Leder: Bistandskrejlere på slap line. I: Information, 26. juni 2015.
Stryhn Kjeldtoft, Sebastian: Kære politikere, hvor vil i skære i udviklingsbistanden? I: Information 25. juni 2015.
Ulandshjælp går til militæret. I: Arbejderen, 09/25/2004.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page